Voor en na

De Ring rond Brussel doorklieft het Zoniënwoud tussen Tervuren en Waterloo. Dit heeft impact op de biodiversiteit, de fauna en de flora. Het milieu en de mens worden eveneens getroffen door de uitstoot van CO2 en fijn stof. Indien we op termijn naar een klimaat-neutrale wereld willen gaan is het cruciaal om deze beide vervuilers te vermijden in onze lucht. Voor de bio-diversiteit in het Zoniënwoud zou het beter zijn om één grote ecoduct te hebben in plaats van de kleine versies die vandaag gepland en gebouwd worden.

Dit project biedt 250 000 vierkante meter extra ruimte in het Zoniënwoud. Goed voor ongeveer 500 voetbalvelden.

In de onmiddellijke omgeving leven er ongeveer 300 000 inwoners.

 

Het traject start aan de op en afrittencomplex Derscheid bij Waterloo,

Over het Groenendaal complex,

Langs de oprit van Welriekende,

Naar het Leonardkruispunt,

Tot aan de Vier-Armen in Tervuren,