Situering van het traject

Het vooropgestelde traject is ongeveer 15km lang en situeert zich tussen de oprit Wezembeek-Oppem tot voorbij de afrit Waterloo. Het kent vier belangrijke verkeersknooppunten met tunnel(s): Vier-Armen in Tervuren, het Leonard-kruispunt op Brussels Gewest, het Groenendaal complex in Hoeilaart en het afrittencomplex ‘Derscheid’ in Waterloo.

Waarom ondertunnelen of overkappen?

Hiervoor zijn er een aantal evidente en heel zichtbare redenen:

  • Ecologie

De R0 doorklieft het Zoniënwoud tussen Tervuren en Waterloo. Dit heeft een negatieve impact op de biodiversiteit, de fauna en de flora. Het milieu en de mens worden eveneens getroffen door de uitstoot van CO2 en fijn stof. Indien we op termijn naar een klimaat-neutrale wereld willen gaan is het cruciaal om deze CO2 en fijn stof te bannen uit onze lucht. Voor de bio-diversiteit in het Zoniënwoud zou het beter zijn om één grote ecoduct te hebben in plaats van de kleine versies die vandaag gepland en gebouwd worden.

  • Toegankelijkheid van natuur

De Ring en enkele Gewestwegen die op of naast het traject liggen verhinderen vandaag een vlotte, logische en ook historische toegang vanuit de woonomgevingen naar het Zoniënwoud. Wandelaars, fietsers, ruiters en andere natuurliefhebbers kunnen vandaag zeer moeilijk en vaak op een onveilige manier het Zoniënwoud in.

  • Mobiliteit

In 2015 was Brussel wereldwijd vice-kampioen, na Londen, op vlak van filerijden (bron: verkeersinformatieplatform Inrix). De automobilist staat er gemiddeld 85,4 uur per jaar in de file! Dagelijks staat de R0 in de ochtend vast tussen Waterloo en Vier-Armen. Dagelijks is het aanschuiven op de E411 vanuit Waver om de R0 op te rijden ter hoogte van Leonard.

En bijna dagelijks begint de avondfile vanaf Wezembeek-Oppen of verder richting Vier-Armen. Deze files hebben een negatieve impact op milieu en economie.

Er zijn nog andere neveneffecten van het dichtslibben van de R0 Oost

  • Sluipverkeer in de naburige gemeenten:

Omdat de snelwegen volledig vastzitten zoeken automobilisten hun heil in het doorkruisen van gemeenten zoals La Hulpe, Rixensart, Grez-Doiceau, Huldenberg, Overijse, Hoeilaart, Tervuren, Bosvoorde en Oudergem. Dit zorgt voor congesties in centra, rondom scholen, … vaak met gevaarlijke situaties als gevolg omdat deze automobilisten snel rijden.

Gemeenten moeten extra investeren in “vertragingsinfrastructuur” en flitscamera’s, alsook extra politiemensen.

  • Impact op Brussel

Als de R0 Oost is dichtgeslibd dan rijden vele automobilisten vanuit het zuiden en oosten van Brussel door de stad om naar het noorden te rijden. Dit kan vermeden worden door de R0 Oost praktisch altijd ‘fluide’ te houden.

  • Isoleren van de gemeenten

Het Vlaams Gewest voorziet een verbreding van de R0 noord tussen Groot-Bijgaarden (E40 kust) en Sint-Stevens-Woluwe (E40 Luik). Wanneer deze werken zullen uitgevoerd zijn zal er op dat traject minder file zijn waardoor het verkeer “sneller” in Wezembeek-Oppem zal zijn. De files vanaf hier zullen nog toenemen waardoor de hele streek rond R0 Oost ‘geïsoleerd’ zal raken.

Van de ondertunneling en de overkapping moeten we gebruik maken om een combinatie te doen van volgende zaken:

– De capaciteit verhogen waar nodig

– Nieuwe “off-load” verbindingen maken zodat de capaciteit niet verhoogd moet worden (vb. Tunnel op E411 vanaf Overijse die uitkomt in Wezembeek-Oppem)

– Op-en afritten herbekijken: bestaande verleggen en nieuwe maken

Economische en financieel haalbaar

Elk jaar kost het filerijden in en rond Brussel om en bij de 200 miljoen euro. Dit is geld dat in onze economie zomaar “verdampt”. De overheden zouden een ‘pact’ kunnen sluiten met de privé-sector om mee te financieren. En overheden kunnen ervoor zorgen dat de nodige budgetten worden voorzien op plaatsen waar ze het meeste nodig zijn. Geld is geen obstakel, wel een middel om het project concreet te maken!

Technisch haalbaar

Vaak hoor ik de opmerking van: “Ja maar dat gaat niet gaan, een tunnel onder het bos of onder woningen is onmogelijk …” De techniek kan tegenwoordig veel oplossen, kijk maar naar volgende tunnelprojecten: Shuman-Josephat treintunnel, Diabolo luchthaven, Kanaaltunnel Calais-Dover, Gotthard en Mont-Blanc tunnel … En voor diegenen die nog niet overtuigd zijn, kijk naar wat innovatie mogelijk maakt. We vliegen tegenwoordig naar Mars met ruimtetuigen! Techniek is geen obstakel, wel een oplossing en een instrument!

Initiatief bij de gemeenten

We zouden naar een andere manier van denken moeten gaan: integraal oplossingen zoeken abstractie makend van grenzen en over de Gewestgrenzen heen de oplossing aanreiken zodat elke Gewest en alle inwoners van de Gewesten en uiteindelijk België er iets bij wint!

De gemeenten hebben een unieke rol om dit proces op te starten. Quasi elke Burgemeester van een gemeente in België heeft zich ingeschreven in het “Convenant of Mayors” van de Europese Unie. Dit Europees initiatief wil de klimaatopwarming tegengaan door gezamelijke doelstellingen vast te leggen en ze te beginnen realiseren in elke gemeente.

Het principe is simpel: als iedereen in de straat veegt voor haar en zijn eigen deur, dan zal de straat proper blijven.